Skip to content
  1. Trang chủ
  2. /
  3. Đạo Mẫu
  4. /
  5. Kiến thức Đạo Mẫu
  6. /
  7. Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ –...

Trí Thiện là một người trẻ chưa ngoài 30. Sinh ra và lớn lên tại một cùng quê tỉnh Thái Bình, là một trong số cái nôi của Đạo Mẫu Tứ Phủ tại Việt Nam, nơi có đặt đền Đồng Bằng thờ vua cha Bát Hải Động Đình. Trí thiện vốn là một người con sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời theo Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ (Đạo Mẫu). Từ nhỏ Trí Thiện đã học tập và thừa hưởng được những tinh hoa của Đạo Mẫu. Cho tới nay đã gần 30 năm cuộc đời, ra bắc vào nam, đi lễ khắp các đền điện Tứ Phủ, gặp được vô số những con nhang đệ tử nơi cửa Mẫu. Bản thân Trí Thiện đã học hỏi và tích lũy được rất nhiều những kiến thức và kinh nghiệm quý giá về Đạo Mẫu Tứ Phủ. Tôi đã được nghe, được tận mắt chứng kiến những câu chuyện về Đạo Mẫu mà có lẽ bạn sẽ hiếm khi có thể bắt gặp nếu không theo thờ Mẫu. Là một người trẻ, tôi nhận thấy được trách nhiệm của bản thân mình trong việc bảo tồn và phát dương Đạo Mẫu. Tất cả những việc Trí Thiện đã làm, những bài viết mà Trí Thiện đã chia sẻ trên trang tuphu.xyz đều chỉ muốn góp sức nhỏ bẻ của mình để bảo tồn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đạo Mẫu đến với đại chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *